Oefentherapeute, cesar/mensendieck en Kinder-oefentherapie

Freija van Schelven is in 2003 afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2004 heeft ze gewerkt in haar eigen praktijk als Oefentherapeut-Mensendieck & Kinderoefentherapeut. Zij werkt samen met volwassenen met klachten aan het bewegingsapparaat en peuters en basisschoolkinderen die extra motorische ondersteuning nodig hebben. Leerkrachten, intern begeleiders en MRT hebben hier een belangrijke signalerende functie in.

Freija behandelt alle mogelijke houdings- en bewegingsklachten en heeft zich gespecialiseerd in houdingsproblematiek en de motorische ontwikkeling van kinderen.
In 2005 heeft ze de Post-HBO opleiding Kinderoefentherapie afgerond en staat ze ingeschreven in het kwaliteitsregister voor kinderoefentherapeuten.
“Als kinderoefentherapeut leer je het kind spelenderwijs motorische vaardigheden eigen te maken, waardoor hij zich met meer zelfvertrouwen kan ontwikkelen. De positieve uitwerking dat het spel op het kind heeft, vind ik een belangrijke meerwaarde van mijn beroep. Door het kind met plezier te laten oefenen. krijgt hij steeds meer interesse en vertrouwen in dit bewegen. Dit heeft invloed op de verdere ontwikkeling van het motorisch leren. Het contact met ouders en intern begeleiders van de school ervaar ik als zeer zinvol, aangezien zij een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk dat ik, naast de spelgerichte behandelingen, ook adviezen en informatie meegeef voor thuis en op school.”