Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten)effectieve behandeling is voor patiënten met PAV. Alle richtlijnen omschrijven een ‘stepped care’ behandeling. De huisarts verzorgt cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en verwijst de patiënt voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding bij een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut. Indien met een traject GLT en leefstijlbegeleiding niet de gewenste resultaten worden behaald, kan een eventuele verwijzing naar een vaatchirurg voor verdere diagnostiek en behandeling worden besproken met de huisarts. Door de ‘stepped care’ aanpak ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Daarnaast leidt dit tot minder zorgkosten.

FysioHibma is aangesloten bij het Claudicationet, waardoor wij de gesuperviseerde looptherapie kunnen aanbieden voor patiënten met etalagebenen.

Bovenstaande info is afkomstig van www.chronischzorgnet.nl.